We zijn anders dan (vrijwel) alle uitzenders en detacheerders. We zijn enkel en alleen actief in Automotive en doen bewust niets anders. Gedegen kennis van alle merken, systemen en disciplines, we weten exact wat er in je organisatie zou kunnen spelen.

Kennis van alle merken, systemen en disciplines is uitgewerkt binnen en ligt opgeslagen in onze relatiebeheersysteem GRIP. Hiermee onderhouden wij contact met méér dan 10.000 vakkrachten in Automotive. Velen zitten wellicht nu op hun plaats, een deel ervan wilt graag een stap voorwaarts maken en een deel is zéér actief zoekend.


Specialisten, echte vakkrachten met allen hun eigen merk en systeemkennis binnen hun vakgebied. Aan ons de taak deze kenmerken te kaderen en te koppelen aan jouw vraag naar mensen met kennis van hetgeen speelt binnen jouw organisatie.